Lad os stoppe overvågningen!

Den europæiske totalovervågning af dine internetvaner og bevægemønstre er ved flere lejligheder kendt ulovlig. Det bryder de danske politikere sig ikke om, så mens andre lande er stoppet, har de bedt telebranchen fortsætte ulovlighederne. Branchen er splittet. De fire store, TDC, 3, Telenor og Telia logger stadig. Også mere end de må.

Vi er en broget flok af privatlivsentusiaster og menneskerettighedsforekæmpere der nu går til domstolene med simpelt budskab: Overhold loven og respektér vores fundamentale rettigheder!

Sammen med vores advokater arbejder vi nu på en udførlig stævning. Den er lettere forsinket, men bør være klar til en offentlig høringsfase i starten af april. Derefter indleveres den til domstolene.

Hvorfor er det vigtigt?

Måske har du ikke noget at skjule i dag, men måske bliver dine ligegyldige data vigtige i morgen. Hvis en bekendt bliver anholdt er du automatisk under mistanke, bare fordi du sendte en nytårs-sms. Måske har du googlet “gødning” eller “TATP”, dagen før en hjemmelavet bombe bliver fundet?

Måske er du gået forbi et sted hvor der blev begået en forbrydelse. Politiet får en liste over alle der var i nærheden, og så skal du bevise at du ikke var skyldig.

Dansk politi kan rejse tiltale udelukkende på baggrund af ting du har skrevet i Facebook Messenger. Har du skrevet negative ting om danske politikere på Facebook? Måske bliver du sigtet i næste uge.

Jeg vil vide mere…

Sagen startede med en registerindsigt hos teleselskabet TDC. Det var Rasmus Malver der bad om den, og efter lang tids venten og mange rykkere sendte TDC en ukrypteret indsigt. Indsigten viste sig at indeholde ulovligt optagne data, men brancheforeningen Teleindustrien insisterede på at TDC ikke ønskede at logge. Hvis det var tilfældet kunne man lægge sag an imod TDC, og de ville bare erkende at indsamlingen var ulovlig. Rasmus skrev en stævning, som du kan downloade her.

Men det viste sig at brancheorganisationen ikke havde talt med TDC, for det tidligere statsmonopol ville kæmpe for retten til ulovlig logning. Teleindustrien skiftede holdning, og tilvejebragte et personligt brev fra justitsminister Søren Pape Poulsen, hvori han truer organisationens medlemmer til at fortsætte logning.

Sagen kan stadig anlægges imod TDC, men med brevet fra ministeren er det lettere for dem at påstå uvidenhed. I samråd med vores advokat blev sagen ændret, og målet er nu at få den danske stat dømt for ikke at overholde menneskeretten. Det er en større og dyrere sag, men den har til gengæld potentiale for at ændre politikeres adgang til at ignorere vores fundamentale rettigheder.

Jeg vil hjælpe!

Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du kontakte Rasmus MalverTwitter eller på sms/signal. Du kan også følge foreningen på Twitter/Facebook. Eller skrive dig op til vores nyhedsbrev herunder.

Økonomiske bidrag kan indbetales via Mobile Pay til 40456, på konto eller via bitcoin til . Selvom vi har indsamlet de første 100.000 kr, har vi stadig brug for støtte.

Den danske stats advokat, Kammeradvokat Poul Schmith, har ubegrænsede midler, og den ulige balance forhindrer mange i at tage principielle spørgsmål til domstolene. Vores næste delmål er 250.000 kr. Det skulle gerne få sagen prøvet i første instans.

Du kan også hjælpe ved at skabe opmærksomhed. Kontakt dit netværk, journalister og din familie, og fortæl hvorfor det er vigtigt at kæmpe for vores basale rettigheder.

Hvorfor ikke fri proces?

Hvis staten tildeler fri proces, må man ikke selv betale en del af advokatens regning. Fri proces dækker dog ikke advokatens egentlige regning, men består i stedet af et symbolsk beløb. Den danske stats advokat, Kammeradvokaten, er én af verdens dyreste advokater, men deres regning indgår ikke i udmålingen af det de tilkendte sagsomkostninger ved fri proces.

Derfor er en fri proces-sag mod Kammeradvokaten en meget ulige kamp. Staten skulle dække begge siders omkostninger, men Kammeradvokaten kan selv bestemme hvor meget de skal have, mens staten bestemmer hvad der betales til borgerens advokat. Det er naturligvis i strid med retten til en retfærdig rettergang, men de danske domstole lader til at foretrække status quo.

Hvorfor Søren Pape?

Fordi han er justitsminister. Logning var også ulovligt da Søren Pind, Mette Frederiksen, Karen Hækkerup, Morten Bødskov og Brian Mikkelsen var justitsministre, så det er ikke et spørgsmål om politiske holdninger. Det er et spørgsmål om at respektere fundamentale rettigheder, herunder alles ret til privatliv.

Sagen vil forhåbentlig ændre danske politikeres åbenlyse og intentionelle overtrædelser af menneskeretten.

Hvorfor ikke TDC?

TDC’s påstand er juridisk vildfarelse. Det betyder at de ikke kan stilles til ansvar for at gøre noget ulovligt, fordi de ikke kunne forventes at forstå at det var ulovligt. Med Papes brev til Teleindustrien står de bedre. Men der er stadig en forventning om at man skal kunne indse at en ordre er ulovlig. Også når den kommer fra en minister.

Det er både hårdere og dyrere at gå efter Justitsministeriet i stedet, men til gengæld kan det ændre retstilstanden i Danmark. Og måske politikernes aktive overtrædelse af vores rettigheder.

Er der domstolskontrol med adgang til data?

Nej. Hvis du traditionelt skulle aflyttes, skulle politiet gå til domstolene, og her blev du tildelt en advokat. Når aflytningen var færdig, fik du det at vide.

Hvis politiet vil have logningsdata om dig, er det op til telebranchen at hyre og lønne en advokat på dine vegne. Det gør de (selvfølgelig) ikke, og derfor kan domstolene ikke træffe en rimelig afgørelse. Når det drejer sig om oplysninger om IP-adresser har politiet forfattet en standard-skrivelse, der tager udgangspunkt i at udbyderne altid udleverer hvad der bedes om.

Når teleselskaberne selv tilgår dine data, bliver ingen hørt eller orienteret.

Hvorfor skal jeg bekymre mig om logning? Jeg har intet at skjule, så hvis det hjælper mod kriminalitet går jeg ind for logning!

Total overvågning hjælper ikke nødvendigvis imod kriminalitet. Det kan give flere sigtelser og dømte, men primært fordi flere uskyldige vil blive straffet. Hvis der bliver begået en forbrydelse i en demokratisk retsstat skal politiet og ofrene arbejde sammen for at identificere hvem der kunne have en interesse i at begå forbrydelsen, hvem der havde skaffet sig adgang til gerningsstedet, og hvem der har udvist mistænkelig adfærd.

Med totalovervågning kan politiet trække en liste over alle personer der var i nærheden af gerningsstedet, og derefter vælge hvem de lettest kan få dømt. Det er derfor dit ansvar at bevise at du ikke har begået en forbrydelse. Anklageren behøver ikke finde et motiv, eller bevise at du har handlet på en bestemt måde. De kan bare vælge dig fra listen over mobiltelefoner der har været i området, eller blandt folk der har googlet “brækjern” 24 timer før.

Når logning standser bliver politiet ikke forvandlet til mulvarpe. Der er stadig vidtgående muligheder for at overvåge folk på grund af konkret mistanke, men politiet skal igen kunne argumentere for indgrebet.

Hvem står bag søgsmålet?

Menneskeretsjurist Rasmus Malver startede indsamlingen, og den næste store donor var Bitbureauet. Derfra tog det fart, og flere hundrede andre personer, virksomheder og foreninger har doneret til sagen. De indsamlede penge “tilhører” en forening hvis eneste formål er at føre retssagen og at sprede budskabet. Du kan læse vedtægterne her.

Foreningen har valgt IT- og EU-retsspecialistkontoret Bird & Bird, hvor advokat Martin von Haller er primær tovholder.

Hvad har logning med menneskeret at gøre?

Menneskeret er dine rettigheder overfor stater. I nogle lande fremgår de af forfatningen, men i Danmark er de primært kommet fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (pdf). Den blev skrevet efter 2. verdenskrig og er løbende blevet opdateret, for at undgå en gentagelse af Nazityskland og Østblokkens rædsler. I år 2000 skrev EU et Charter om Grundlæggende Rettigheder (pdf) der indgår på overstatsligt niveau, dog kun for emner omfattet af EU-samarbejdet.

Begge konventioner indeholder en beskyttelse af dit privatliv, og det er slået klart fast at staten ikke må overvåge alle konstant. Men det gør Danmark.

På grund af logningen ved staten altid hvor din mobil er, om du er på nettet, og hvem du kommunikerer med. Der indsamles mere information om dig og din adfærd end STASI og Gestapo nogensinde kom i nærheden af. Du har ret til at være fri for dén overvågning.

Tjener i nogle penge på det her? Hvad hvis der er penge i overskud?

Nej. Pengene går til at betale advokatkontoret (Bird & Bird) og til at betale sagsomkostninger. Hvis der er penge “til overs” vil de gå til informationsmateriale om logning og/eller til en non-profit-organisation med samme formål.

Hvad er det egentligt der bliver logget om mig?

Hvor din mobil er på alle tidspunkter af døgnet, hvem du kommunikerer med og i et vist omfang hvad du laver på nettet. Du kan bede din udbyder sende dig en kopi af alt hvad de har registreret. Det kan koste op til 200 kr.

Ministeren siger at han skal bruge tid på at ændre lovgivningen, det er vel fair nok?

Nej. Allerede da totalovervågningen blev indført fik den danske stat at vide at det ville være ulovligt.

En lov og en bekendtgørelse kan være ulovlige, hvis de eks. strider imod en overstatslig regel, i dette tilfælde EU-Charteret, eller hvis de underforstået ønsker at overholde Menneskerettighedskonventionen.

Ved Digital Rights-dommen blev det slået fast at totalovervågning var i strid med Charteret, og i Tele2/Watson-dommen blev det slået fast igen. Intet af dette har været en overraskelse, og dommene betyder “kun” at staten ikke kan bruge uvidenhed som undskyldning.

Justitsministeriet ønsker at indføre en ny form for overvågning. Det er deres ret at foreslå ny lovgivning, men det betyder ikke at man kan opretholde en igangværende forbrydelse.

Hvis man går over for rødt må man ikke standse midt i krydset, og blive stående indtil man har opfundet en jetpack så man i fremtiden kan flyve over for rødt. Hvis man laver et bankrøveri og alarmen går, kan man ikke tage gidsler mens man prøver at finde på en plan for sit næste bankrøveri.

Logning er en kriminel handling og den eneste grund til at justitsministeren ikke sidder i fængsel, er at kun Folketinget kan stille ham foran en dommer.

Har I overvejet borgerforslag.dk?

Ja. Men vi har fravalgt det, fordi det ikke er et politisk spørgsmål. Logningen er ulovlig, og det er der ingen tvivl om. Retssagen bliver en kavalkade af undvigelsesmanøvrer, forsinkelsestaktikker og bullshitting fra statens side. Kammeradvokaten er specialist i at ændre fokus, og det bliver en cirkusforestilling af en anden verden.

Derfor er det nødvendigt at vi holder fokus. Et borgerforslag kan blive til et beslutningsforslag i Folketinget, og det vil fjerne fokus. Det vil også være i strid med Grundlovens § 3, for Folketinget må kun bestemme politiske ting. De må ikke sige at noget er ulovligt. De kan forholde sig til at noget er ulovligt, men det gør de allerede. Langsomt.

Folketinget kan også stille Søren Pape foran en dommer, iht. Grundlovens § 13. Men kun en dommer i Rigsretten, iht. Grundlovens § 16. Og det skal ske i Udvalget for Forretningsordenen, hvor alle partier er repræsenteret. Men ingen har foreslået det. En folketingsbeslutning vil hverken gøre til eller fra. Den vil bare blive makuleret, fordi det ikke er sådan man stiller ministre til ansvar.

Vi har kontakt til alle Folketingets partier, og vi gør hvad vi kan for at holde offentlighedens fokus. Underskriftindsamlinger og borgerforslag er en velment kæp i hjulet. Hvis du har lyst til at hjælpe os, kan du skrive til folketingets partier, medierne, dine venner og din familie. Hver dag bliver der opsamlet data på ulovlig vis, og det sætter uskyldige bag tremmer eller værre.

Har vi skrevet noget der er forkert? eller mangler vi at uddybe noget?
send os en mail på info@ulovliglogning.dk