EU-Domstol: Telelogning skal stoppes nu!

I sin længe ventede afgørelse om telelogning bekræfter EU-Domstolen at den danske overvågning af mobiltelefoner er ulovlig. Domstolen går et skridt videre end i tidligere afgørelser, og understreger at regeringer og teleselskaber øjeblikkeligt skal stoppe overvågningen.

Allerede i december 2016 afgjorde EU-Domstolen at den danske logning var ulovlig, men skiftende regeringer har valgt at ignorere afgørelsen. I starten af 2017 erklærede Justitsministeriet at de havde 12 måneder fra afsigelsen til at foretage ændringerne. Der er nu gået 46 måneder.

I 2018 stævnede Foreningen imod Ulovlig Logning staten. Fordi sagen er principiel blev den henvist til Østre Landsret. Siden har Kammeradvokaten konsekvent bedt om udsættelse. Der har ikke været en frist, som der ikke er blevet bedt om udsættelse for. I august 2020 påstod Kammeradvokaten at dagens afgørelse fra EU-Domstolen først ville komme i januar 2021, så Østre Landsret udsatte sagen til oktober 2021.

“Vi er ekstatiske over at EU-Domstolen sætter regeringen og landsretten på plads,” siger talsperson Rasmus Malver fra Foreningen imod Ulovlig Logning. “Den ulovlige overvågning er slut. Hvis den ikke stopper i dag, kan der rejses traktatbrudssag imod Danmark. Overvågningspartier og telebranchen har ikke flere dårlige undskyldninger.”

Retssagen imod den danske stat fortsætter dog. “Denne sag har vist at politikere fra begge fløje åbenlyst er villige til at bryde loven, hvis det giver dem mulighed for at overvåge og kontrollere befolkningen. Vi har altid vidst at vi ville vinde, og formålet er at have en dom som i fremtiden kan bruges til at sætte grænser for magthavers krænkelser af vores fundamentale rettigheder. Overordnet har de danske domstole været alt for ukritiske. EU-Domstolens afgørelse er også en irettesættelse af dem: Når borgeres rettigheder krænkes, skal de gribe ind. Ikke lade sagerne samle støv i flere år.”

For mere information: Rasmus Malver 26 80 94 24

EU-Domstolens pressemeddelelse (en)

EU-Domstolens afgørelse (en)

EU-Domstolens afgørelse (fr)